Hva vil det si å være fórvert?

Som oppdrettere kan det være aktuelt å både beholde valp(er) fra eget oppdrett eller å kjøpe inn valp(er) med linjer vi ønsker å føre inn i vårt oppdrett. Vi har ikke alltid mulighet til å beholde valpen(e) selv, og kan derfor bli aktuelt for oss å finne en god fórvert som ønsker et tett samarbeid med oss. 

  • Som fórvert vil du i praksis være hundens "eier". Det betyr at hunden skal bo hos deg mesteparten av tiden, du trener den og deltar på kurs m.m. Hunden skal være et fullverdig familiemedlem. Vi kan være behjelpelig med å passe hunden når det er aktuelt.
  • Vi er hundens eier på papiret og betaler alle deltakeravgifter på eksempelvis utstillinger. HD-undersøkelse og øyenlysning er noe vi krever av alle våre valpekjøpere; dette skal fórverten betale. 
  • Vi viser hunden på utstilling og hjelper til med klipp og trening i forkant. Du kan også stille hunden selv dersom du ønsker det.
  • Du dekker selv utgifter på vaksiner og fór, men du betaler ingenting for hunden når du henter den. Er hunden kjøpt fra en annen oppdretter, betaler vi kjøpesummen for selve hunden og utgifter i forbindelse med reisen. 
  • Er hunden du er fórvert for en tispe, ønsker vi å ha maks to kull på den hvis det blir aktuelt. Disse kullene skal i utgangspunktet fødes hos oss. Når hunden har passert seks år, opphører fórvertsavtalen og hunden blir din permanent. Alle utgifter i forbindelse med evt. kull, dekkes av oss. Hvis hunden av en eller annen grunn ikke kan avles på, vil avtalen opphøre tidligere.  
  • Et viktig krav for oss er at du bruker tid på hunden og aktiviserer den med både mental trening og mosjon etter alder. Det er obligatorisk at du deltar på både valpekurs og grunnkurs. 

Del denne siden